Vízimentő, vízimentés, vízimentő tanfolyam, úszómesteri tanfolyam, vízi rendezvénybiztosítás, balatoni vízimentők, VMSZ
Vízimentő és úszómester szolgáltatás
Riasztás, segélykérés: +36 30 383 8383
Magunkról

2009. évi beszámolók

Adószám: 18929885-2-19
Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG
Regisztrációs szám: PK60174/5
VIZIMENTŐK MAGYARORSZÁGI SZOLGÁLATA EGYESÜLET
8250 ZÁNKA, 030/8 hrsz.
Közhasznúsági jelentés 2009.
Fordulónap: 2009. december 31.
Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009. december 31.
Zánka, 2010. március 31.

A gazdálkodó képviselője
P.h.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.
1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 8250 ZÁNKA, 030/8 HRSZ.
2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:
Veszprém Megyei Bíróság Pk. 60174/5
Közhasznúsági nyilvántartásba vételi szám: 1908
Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: Veszprém Megyei Főügyészség
2.3. Tevékenység általában
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület 2000 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: vízi- közrend és közlekedés védelme, mentés, katasztrófa elhárítás.
2.4. Közhasznú tevékenység
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Közhasznú Egyesület (továbbiakban: VMSZ) ez évben is nagy hangsúlyt fektetett a komplex (strandi-sekélyvízi és mentőhajós-mélyvízi) vízimentés folyamatos üzemeltetésére. A strandi vízimentést igénybevevők főleg önkormányzati strandok, másodsorban idegenforgalmi vállalkozások. A VMSZ közel 40 kijelölt fürdőhelyen teljesített szolgálatot, 90-95 fővel (egy műszakban). Képzett, diákszövetkezetek által foglalkoztatott vízimentő tagjaink számos esetben segítettek a bajbajutott személyeknek. A nyár folyamán nagyszabású munkaügyi ellenőrzés történt a strandokon, főleg az ott szolgálatot teljesítő vízimentőket ellenőrizték, a VMSZ működésével kapcsolatban nem tárt fel hiányosságot a hatóság. A strandok üzemeltetői által igénybevett szolgáltatás bevételének csekély hasznából sikerült megteremteni az alapkiadások fedezésére szükséges pénzeszközöket. Ezen bevételek kiegészültek a hajós-mélyvízi mentő egységek által biztosított rendezvények bevételeiből, így augusztus végéig sikerült a folyamatos (0-24 órás) ügyeletet fenntartani 8 hajóval és búvárszolgálattal. A VMSZ mentőhajói folyamatos ügyeletének köszönhetően az ez évi idegenforgalmi főszezonban is számos sikeres mentést hajtottak végre, ezzel is kedvezőbb „fekete statisztikát” eredményezve. A VMSZ folyamatos és jó szakmai kapcsolatot tartott és tart fenn a Balatoni Vízirendészeti Kapitánysággal. Számos esetben tudtuk segíteni a rendőrség tevékenységét, elsősorban a megelőzésben. Néhány esetben a VMSZ búvárszolgálata segített az eltűnt személyek felkutatásában.
Óriási előre lépést jelentett a „RUPERT, sürgősségi mentőhajó” hadrendbe állítása. A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesülettel kötött megállapodás keretein belül mentőorvosok, mentőtisztek és mentőszakápolók teljesítettek szolgálatot a Ruperten. Számos esetben sikeres életmentéseket hajtottak végre. Több olyan esethez riasztotta az OMSZ a Rupertet, ahol nem lehetett volna másképp segíteni, így megállapítható, hogy a fejlesztés hatékony volt és szükséges a folytatás.

Mentések számokban:

Strandi mentés: 50 eset
Mentőhajós: 306 eset
Búvár: 7 eset

A főszezonban továbbra is érzékeltük a vizet látogatók (fürdőzők, hajósok) vízismeret hiányából, fegyelmezetlenségből adódó problémákat. Kívánatosnak tartjuk, egy kellő szakmaisággal készülő prevenciós film elkészítését, amelyet a szezon előtt és alatt sugározhatnának a régióban és az országos elektronikus médiumokban, valamint a régióban működő szervezetek weboldalára is fel lehetne helyezni, így mindenki számára, bármikor hozzáférhető lenne. Továbbra sem megoldott a marásvonallal kapcsolatos veszélyforrások megfelelő közlése. Célszerű lenne (az ismert helyeken) a megfelelő kibójázás, valamint információs táblák elkészítése és kihelyezése.
A főszezonban szakmai partnereink voltak: Zánka GYIC, THE, KVVE, ELMŰ SC, Kereked VK, TVSK Ábrahámhegy.
Az őszi időszakban megkezdődött a horgász idény. Lesznek ez évben is olyan napok, amikor több száz csónakos és vitorláshajós lesz kint a Balaton vízén. A víz hőmérsékletének lehűlése okozza a legfőbb veszélyforrást. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a VMSZ készenléti ügyeletet kíván fenntartani
A téli mentések esetében a Balaton-parti hivatásos és önkéntes tűzoltóságokkal felvettük a kapcsolatot, számos parancsnokságnak sikerült a megfelelő mentési eszközöket beszerezni. Közös gyakorlatok alkalmával egyeztettük a mentési folyamatokat. Ez év végére is tervezzük az egyeztetéseket, közös gyakorlatokat. A BFT segítségével számos új jégről mentési eszköz kerül beszerzésre. Az elmúlt évekhez képest a jégről mentés háttere nagymértékben javult.
Nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult a jégvastagsági adatok összegyűjtése és a megfelelő weboldalakon való elhelyezése. Sokban segítette a balesetek számának csökkenését, mert a sportolni kívánók megfelelő információkhoz jutottak a kijelölt helyekről és szolgáltatásokról is.
A BFT eszközfejlesztési támogatások eredményesen lezárultak, ennek köszönhetően új mentéstechnikai eszközökkel gyarapodtunk (felfújható kiszolgáló sátor, „mentő stég”). 2010. év tavaszától a felújított KH nagymértékben segíteni fogja az eszközmentések hatékonyságát.
Eredményeink elérésében óriási segítséget kapunk támogatóinktól.
Távközlési területen a T-Mobile Nyrt. segítette kommunikációnkat. Mentőhajóink üzemanyag ellátását a MOL Nyrt. támogatta. Csapattagjaink biztosítását az UNIQA Biztosító Zrt. fedezte. Székhelyünket továbbra is a Zánkai GyIC Közhasznú KFT biztosította.
Ezúton is köszönjük a hatékony támogatást!
2.5. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az alábbiak:
Elnökség tagjai:
Bagyó Sándor elnök
Dárdai Miklós alelnök
Boros Ádám elnökségi tag
Dr. Bruncsics Zoltán elnökségi tag
Szánti Kálmán elnökségi tag
2009. évben megalakult az Oktatási Bizottság, mely munkáját az elnökség felügyeletével végzi. Feladata az oktatási munka koordinálása és bonyolítása.
Oktatási Bizottság tagjai:
Kováts Norbert elnök
Kováts Kornél oktatási bizottsági tag
Szedlák Péter oktatási bizottsági tag
Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Garamvölgyi Róbert elnök
Tordasi Csaba alelnök
Horváth Gergely felügyelő bizottsági tag
Korbai Béla felügyelő bizottsági tag
Ujvári Gergely felügyelő bizottsági tag
Etikai Bizottság tagjai:
Balázs László elnök
Beke György alelnök
Keresztes Balázs felügyelő bizottsági tag
Bánó Gyula felügyelő bizottsági tag
Kovács Kata felügyelő bizottsági tag
2.6. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható.
2.7. Foglalkoztatottak
A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak:
Január:
 • Teljes munkaidős: 0 fő
 • Részmunkaidős: 0 fő
 • Megbízási szerződéssel: 0 fő

 • Február:
 • Teljes munkaidős: 0 fő
 • Részmunkaidős: 0 fő
 • Megbízási szerződéssel: 0 fő

 • Március:
 • Teljes munkaidős: 0 fő
 • Részmunkaidős: 0 fő
 • Megbízási szerződéssel: 0 fő

 • Április:
 • Teljes munkaidős: 0 fő
 • Részmunkaidős: 0 fő
 • Megbízási szerződéssel: 1 fő

 • Május:
 • Teljes munkaidős: 0 fő
 • Részmunkaidős: 0 fő
 • Megbízási szerződéssel: 0 fő

 • Június:
 • Teljes munkaidős: 4 fő
 • Részmunkaidős: 0 fő
 • Megbízási szerződéssel: 0 fő

 • Július:
 • Teljes munkaidős: 4 fő
 • Részmunkaidős: 0 fő
 • Megbízási szerződéssel: 0 fő

 • Augusztus:
 • Teljes munkaidős: 4 fő
 • Részmunkaidős: 0 fő
 • Megbízási szerződéssel: 0 fő

 • Szeptember:
 • Teljes munkaidős: 2 fő
 • Részmunkaidős: 0 fő
 • Megbízási szerződéssel: 0 fő

 • Október:
 • Teljes munkaidős: 2 fő
 • Részmunkaidős: 0 fő
 • Megbízási szerződéssel: 0 fő

 • November:
 • Teljes munkaidős: 2 fő
 • Részmunkaidős: 0 fő
 • Megbízási szerződéssel: 0 fő

 • December:
 • Teljes munkaidős: 2 fő
 • Részmunkaidős: 1 fő
 • Megbízási szerződéssel: 0 fő


 • 3. A vagyon felhasználása
  3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
  A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
  Vagyoni helyzet alakulása
  Megnevezés (1.000 HUF)
  Előző év
  Tárgyév
  Változás értékben
  Változás %-ban
  Induló tőke
  140
  140
  0
  0.00
  Tőkeváltozás
  17.039
  8.218
  -8.821
  -51,77
  Vállalkozási eredmény
  0
  0
  0
  0.00
  Közhasznú tevékenység eredménye
  -8.820
  672
  9.492
  0.00

  4. Költségvetési támogatások felhasználása
  4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
  A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.
  4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
  A tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési támogatás szolgált. A költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása a bevételek részletezésénél történik.

  5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
  5.1. Bevételek
  Kapott támogatások és pályázati úton elnyert támogatások
  A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:
  Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
 • Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 2.070.000 Ft
 • Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei (BFT, MEH) 43.535.000 Ft
 • Helyi önkormányzatok és szervei 0 Ft
 • Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Ft
 • Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Ft
 • Alapító 0 Ft
 • Más forrás (MOL, FGSZ, Cégek, Magánszemélyek) 16.934.000 Ft
 • Összesen: 62.539.000 Ft


 • Kapott tárgyévi támogatások szöveges kiegészítése
  BFT – Mentőhajó beszerzése
  A Balatoni Fejlesztési Tanács 2009-ben 1.678.961 Ft-ot folyósított mentőhajó beszerzésére. A 2008. évi 47.697.771 Ft támogatással összesen 49.376.732 Ft támogatást nyújtott. Az összeg fel nem oldott része 36.613.826 Ft értékben a Passzív időbeli elhatárolások között kerül feltüntetésre. A támogatás 2009-ben az értékcsökkenési leírás elszámolásának arányában feloldott része 9.974.059 Ft.
  BFT P-KB-3/2009
  A Balatoni Fejlesztési Tanács 2009-ben 2.940.000 Ft-ot folyósított a Rektor közbiztonság fejlesztési program keretein belül (összes támogatás 40%-a, a maradék várhatóan 2010-ben kerül utalásra.) Költségek fedezetére 1.901.035 Ft-ot, fejlesztési célra 1.038.965 Ft-ot biztosítottak. (Költség: üzemeltetési, javítási költségek, Fejlesztési: felfújható sátor és stég, csoportos akkumulátortöltő.)
  A fejlesztési célra kapott összeg bevételként történő elszámolása értékcsökkenés arányosan történik. Az összeg fel nem oldott része 992.036 Ft értékben a Passzív időbeli elhatárolások között kerül feltüntetésre. A támogatás 2009-ben az értékcsökkenési leírás elszámolásának arányában feloldott és költségek fedezetére kapott része 1.947.964 Ft.
  BFT P-KB-15/2009
  A Balatoni Fejlesztési Tanács 2009-ben 10.265.976 Ft-ot folyósított a vízimentő tevékenység eszközfejlesztésének támogatására (összes támogatás 40%-a, a maradék várhatóan 2010-ben kerül utalásra.) Költségek fedezetére 1.984.010 Ft-ot, fejlesztési célra 8.281.966 Ft-ot biztosítottak. (Költség: javítási költségek, Fejlesztési: szonár, Ford Transit, radarberendezés, mobil átjátszó állomás, átjátszó állomás Balatonkeresztúr, Zánka rádiós diszpécseri áll., 3 db 6 akkus csoportos gyorstöltő, CADEX C7400 akku, 50 db rádió akku, EDR diszpécseri állomás, Zánka szünetmentes felújítás, 20 db Motorola készülék, KH-1 hajó felújítása.) A fejlesztési célra kapott összeg bevételként történő elszámolása értékcsökkenés arányosan történik. Az összeg fel nem oldott része 7.674.385 Ft értékben a Passzív időbeli elhatárolások között kerül feltüntetésre. A támogatás 2009-ben az értékcsökkenési leírás elszámolásának arányában feloldott és költségek fedezetére kapott része 2.591.591 Ft.
  BFT P-VB-27/2008
  A Balatoni Fejlesztési Tanács 2009-ben 6.300.000 Ft-ot folyósított a vízimentő tevékenység eszközfejlesztésének támogatására. Költségek fedezetére 1.784.800 Ft-ot, fejlesztési célra 4.515.200 Ft-ot biztosítottak. (Költség: védőfelszerelés, Fejlesztési: kommunikációs rendszer, számítástechnikai eszközök, webeye + antenna, GPS nyomkövető rendszer.)
  A fejlesztési célra kapott összeg bevételként történő elszámolása értékcsökkenés arányosan történik. Az összeg fel nem oldott része 3.770.418 Ft értékben a Passzív időbeli elhatárolások között kerül feltüntetésre. A támogatás 2009-ben az értékcsökkenési leírás elszámolásának arányában feloldott és költségek fedezetére kapott része 2.529.582 Ft.
  BFT P-VB-26/2008
  A Balatoni Fejlesztési Tanács 2009-ben 7.350.000 Ft-ot folyósított mentőhajó és mentőeszköz állomány fejlesztésére. Költségek fedezetére 1.367.023 Ft-ot, fejlesztési célra 5.982.977 Ft-ot biztosítottak. (Költség: egészségügyi eszközök, Fejlesztési: lakókonténer, porszívó, elektromos hordópumpa, magasnyomású mosó, sólyakocsi, szerszámkészlet, Rupert mentőfelszerelés, vízhatlan válltáska és tartó.)
  A fejlesztési célra kapott összeg bevételként történő elszámolása értékcsökkenés arányosan történik. Az összeg fel nem oldott része 5.120.891 Ft értékben a Passzív időbeli elhatárolások között kerül feltüntetésre. A támogatás 2009-ben az értékcsökkenési leírás elszámolásának arányában feloldott és költségek fedezetére kapott része 2.229.109 Ft.
  BFT P-KB-48/2008
  A Balatoni Fejlesztési Tanács 2009-ben 9.500.000 Ft-ot folyósított működési támogatásként. Költségek fedezetére 9.233.165 Ft-ot, fejlesztési célra 266.835 Ft-ot biztosítottak. (Költség: működési, Fejlesztési: teleszkópos evezőlapátok, 2 db horgony, 5db egyszemélyes kajak.)
  A fejlesztési célra kapott összeg bevételként történő elszámolása értékcsökkenés arányosan történik. A támogatás 2009-ben az értékcsökkenési leírás elszámolásának arányában feloldott és költségek fedezetére kapott része 9.500.000 Ft.
  MEH VI-SZ/184/2/2009
  A Miniszterelnöki Hivatal 2009-ben 5.500.000 Ft-ot biztosított a prevenciós kampány támogatására.
  MOL, FGSZ – üzemanyag támogatás
  A MOL Nyrt 2009-ben 7.570.000 Ft értékben adott át üzemanyagkártyát, az FGSZ Földgázszállító Zrt-től kapott 9.000.000 Ft támogatás felhasználása 2010-ben történik, ezért ez utóbbi összeg a Passzív időbeli elhatárolások között kerül bemutatásra.
  Magánszemélyek, cégek
  A magánszféra 364.100 Ft-tal támogatta az egyesületet.

  Támogatások összesen:
  Folyósított támogatás 2009. (Közhasznúsági jelentés)
  Bevételként kimutatott 2009. (Eredménykimutatás)
  SZJA 1%
  2.061.560 Ft
  2.069.791 Ft
  Kp-i ktgvetés össz.
  2.061.560 Ft
  2.069.791 Ft
  MOL, FGSZ
  16.570.000 Ft
  7.570.000 Ft
  Magánszféra
  364.100 Ft
  364.100 Ft
  Más összesen
  16.934.100 Ft
  7.934.100 Ft
  Mentőhajó
  1.678.961 Ft
  9.974.059 Ft
  P-KB-3/2009
  2.940.000 Ft
  1.947.964 Ft
  P-KB-15/2009
  10.265.976 Ft
  2.591.591 Ft
  P-VB-27/2008
  6.300.000 Ft
  2.529.582 Ft
  P-VB 26/2008
  7.350.000 Ft
  2.229.109 Ft
  P-KB-48/2008
  9.500.000 Ft
  9.500.000 Ft
  MEH
  5.500.000 Ft
  5.500.000 Ft
  Pályázat összesen
  43.534.937 Ft
  34.272.305 Ft

  (A BFT támogatás az eredmény kimutatásban a pályázati úton elnyert támogatások között, a közhasznúsági jelentés 5.1 pontjában a központi költségvetéstől kapott támogatások között szerepel.)
  Tagdíjból származó bevételek
  A tárgyévi tagdíjból az egyesületnek 449 eFt bevétele származott.
  Közhasznú tevékenység bevételei
  A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

  Közhasznú tevékenység bevételei
  Jogcím
  Összeg (1000HUF)
  Vízimentés
  45.050
  Oktatás
  8.155
  Reklám
  2.364
  Hajó bérbeadás
  160
  Összesen
  55.729

  Egyéb közhasznú bevételek
  A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:
  Közhasznú tevékenység egyéb bevételei
  Jogcím
  Összeg (1000HUF)
  Garanciális javítás
  13
  Kerekítési különbözet
  2
  Pénzügyi műveletek bevétele
  51
  Összesen:
  66

  Vállalkozási tevékenység bevételei
  A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
  5.2. Kiadások
  Cél szerinti juttatások
  A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.
  Vezető tisztségviselők juttatásai
  A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
  Közhasznú tevékenység működési költségei
  A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.
  Vállalkozási tevékenység ráfordításai
  A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
  5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
  Közhasznúsági cél teljesülése
  A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

  6. Köszönetnyilvánítás
  6.1. Köszönet a támogatóknak
  A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.


  Adószám: 18929885-2-19
  Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG
  Regisztrációs szám: PK60174/5
  VIZIMENTŐK MAGYARORSZÁGI SZOLGÁLATA EGYESÜLET
  8250 ZÁNKA, 030/8 hrsz.
  Közhasznú eredmény-kimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére
  Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009. december 31.
  ZÁNKA, 2010. március 31.
  A gazdálkodó képviselője
  P.h.
  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
  1000HUF
  Előző év
  Tárgyév
  A.
  Összes közhasznú tevékenység bevétele
  69.936
  100.520
  A.1.
  Közhasznú célú működésre kapott támogatás
  13.985
  10.004
  A.1.A.
  - alapítótól
  0
  0
  A.1.B.
  - központi költségvetésből
  1.766
  2.070
  A.1.C.
  - helyi önkormányzattól
  0
  0
  A.1.D.
  - egyéb
  12.219
  7.934
  A.2.
  Pályázati úton elnyert támogatás
  6.789
  34.272
  A.3.
  Közhasznú tevékenységből származó bevétel
  47.421
  55.729
  A.4.
  Tagdíjból származó bevétel
  610
  449
  A.5.
  Egyéb bevétel
  1.131
  66
  B.
  Vállalkozási tevékenység bevétele
  0
  0
  C.
  Összes bevétel (A+B)
  69.936
  100.520
  D.
  Köszhasznú tevékenység ráfordításai
  78.756
  99.848
  D.1.
  Anyagjellegű ráfordításai
  63.186
  76.224
  D.2.
  Személyi jellegű ráfordítások
  5.437
  2.529
  D.3.
  Értékcsökkenési leírás
  6.622
  16.968
  D.4.
  Egyéb ráfordítások
  3.061
  3.324
  D.5.
  Pénzügyi műveletek ráfordításai
  450
  803
  D.6.
  Rendkívüli ráfordítások
  0
  0
  E.
  Vállakozási tevékenység ráfordításai
  0
  0
  E.1.
  Anyagjellegű ráfordítások
  0
  0
  E.2.
  Személyi jellegű ráfordítások
  0
  0
  E.3.
  Értékcsökkenési leírás
  0
  0
  E.4.
  Egyéb ráfordítások
  0
  0
  E.5.
  Pénzügyi műveletek ráfordításai
  0
  0
  E.6.
  Rendkívüli ráfordítások
  0
  0
  F.
  Összes ráfordítás (D+E)
  78.756
  99.848
  G.
  Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C-F)
  0
  0
  H.
  Adófizetési kötelezettség
  0
  0
  I.
  Tárgyévi vállakozási eredmény (G-H)
  0
  0
  J.
  Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
  -8.820
  672


  Adószám: 18929885-2-19
  Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG
  Regisztrációs szám: PK60174/5
  VIZIMENTŐK MAGYARORSZÁGI SZOLGÁLATA EGYESÜLET
  8250 ZÁNKA, 030/8 hrsz.
  Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére
  A mérleg fordulónapja: 2009. december 31.
  ZÁNKA, 2010. március 31.
  A gazdálkodó képviselője
  P.h.
  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
  1000HUF
  Előző év
  Tárgyév
  01.
  A. Befektetett eszközök
  64.205
  87.780
  02.
  I. Immateriális javak
  0
  0
  03.
  II. Tárgyi eszközök
  64.205
  87.780
  04.
  III. Befektetett pénzügyi eszközök
  0
  0
  05.
  B. Forgóeszközök
  12.793
  20.804
  06.
  I. Készletek
  1.158
  892
  07.
  II. Követelések
  7.552
  9.990
  08.
  III. Értékpapírok
  0
  0
  09.
  IV. Pénzeszközök
  4.083
  9.922
  10.
  C. Aktív időbeli elhatárolások
  14
  346
  11.
  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
  77.012
  108.930
  12.
  D. Saját tőke
  8.359
  9.030
  13.
  I. Induló tőke / Jegyzett tőke
  140
  140
  14.
  II. Tőkeváltozás / Eredmény
  17.039
  8.218
  15.
  III. Lekötött tartalék
  0
  0
  16.
  IV. Értékelési tartalék
  0
  0
  17.
  V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
  -8.820
  672
  18.
  VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
  0
  0
  19.
  E. Céltartalékok
  0
  0
  20.
  F. Kötelezettségek
  18.197
  30.943
  21.
  I. Hátrasorolt kötelezettségek
  0
  0
  22.
  II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
  2.106
  1.306
  23.
  III. Rövid lejáratú kötelezettségek
  16.091
  29.637
  24.
  G. Passzív időbeli elhatárolások
  50.456
  68.957
  25.
  FORRÁSOK ÖSSZESEN
  77.012
  108.930


  Adószám: 18929885-2-19
  Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG
  Regisztrációs szám: PK60174/5
  VIZIMENTŐK MAGYARORSZÁGI SZOLGÁLATA EGYESÜLET
  8250 ZÁNKA, 030/8 hrsz.
  Tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek
  részére

  Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009. december 31.
  ZÁNKA, 2010. március 31.
  A gazdálkodó képviselője
  P.h.
  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
  1000HUF
  Előző év
  Tárgyév
  A.
  Személyi jellegű ráfordítások
  5.436
  2.529
  A.1.
  Bérköltség
  3.812
  1.871
  A.1.A.
  bérköltségből: megbízási díjak
  0
  0
  A.1.B.
  bérköltségből: tiszteletdíjak
  0
  0
  A.2.
  Személyi jellegű egyéb kifizetések
  309
  85
  A.3.
  Bérjárulékok
  1.315
  573
  B.
  A szervezet által nyújtott támogatások
  0
  0